ชมรมผู้สูงอายุโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด 45190

สะอาด ร่มรื่นสงบ ร่มเย็นสุขภาพ  ร่วมสร้างศิลป ร่วมจิตชาวประชา ร่วมพัฒนา

หน้าหลักทำเนียบสมาชิกสมุดเยื่ยมชม ทำเนียบคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์


พระครูโพธิวีรคุณ
ที่ปรึกษา

นายอุดม  มาปะเต
ประธาน


นายเสริม  ดวงอิทนร์
ที่ปรึกษา


นายประยุทธ สุญโพธิ์น้อย
ที่ปรึกษา


นายเพชร มหาพันธ์
รองประธาน


ว่าที่รต.เมธี ลาหล้าเลิศ
ที่ปรึกษา


นายประสิทธิ์  เหลาดี
ที่ปรึกษา


นายอ่อนสา  น้อยบาท
รองประธาน


นางอำไพ  ลาหล้าเลิศ
ที่ปรึกษา


นายพรมมา  เรียงปาน
รองเลขา


นายใจ  โทศรี
เลขา


นายพรมมา  มีเทียน
เหรัญญิก


นายพั้ว  บุญสิทธิ์
กรรมการ

นายเภา  ยมนัตต์
กรรมการ

นางหา   ดอนเหนือ
กรรมการ

นางหนุน  วรท้าว
กรรมการ
 
นางอ่อน  อัตเห
กรรมการ

 

 

ข้อเสนอแนะ potikaram@hotmail.com
ศรช.เฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม บ.โพธิ์น้อย ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
www.watpotikaram.com โทร.0-1297-4226